fbpx

‘आंतरराष्ट्रीय मदत’ हे संसाधन-आव्हान असलेल्या राष्ट्रांना मदत करण्याचा एक स्वीकृत प्रकार आहे. ‘समकालीन आंतरराष्ट्रीय मदतीतील नैतिकता’ या विषयावर टिप्पणी. योग्य उदाहरणांसह तुमच्या उत्तराचे समर्थन करा.

International aid’ is an accepted form of helping resource-challenged’ nations. Comment on ‘ethics in contemporary international aid’. Support your answer with suitable examples. (UPSC CSE Mains 2023) आंतरराष्ट्रीय मदत, जेव्हा योग्य प्रकारे केली जाते, तेव्हा अडचणींचा सामना करणाऱ्या देशांना मदत होऊ शकते. तथापि, ही मदत न्याय्य, आदरणीय आणि हानी टाळता येईल अशा प्रकारे दिली जाणे … Read more

नैतिकता या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? तुमचा असा विश्वास आहे का की वैज्ञानिक मानसिकता असलेली व्यक्ती देखील नैतिक आहे? उदाहरणांसह स्पष्ट करा. (10 मार्क) (150 शब्द)

नैतिकता ही तत्त्वज्ञानाची एक शाखा आहे जी योग्य आणि चुकीच्या मानवी कृतींमधील फरक हाताळते. नैतिकता परिस्थितीच्या सक्तीची पर्वा न करता योग्य मानवी वर्तनावर भर देते. नैतिकता म्हणजे मूलभूत मानवी गुणांशी सुसंगत असणे. यात वस्तुनिष्ठ वास्तवाचे गंभीर परीक्षण आणि मानवी वर्तनासाठी शहाणपणाचा वापर समाविष्ट आहे. नैतिकतेचा विषय प्रामाणिकपणा, करुणा, सत्यता, सहानुभूती इत्यादीसारख्या वैश्विक मानवी गुणांच्या प्रकाशात … Read more