fbpx

‘आंतरराष्ट्रीय मदत’ हे संसाधन-आव्हान असलेल्या राष्ट्रांना मदत करण्याचा एक स्वीकृत प्रकार आहे. ‘समकालीन आंतरराष्ट्रीय मदतीतील नैतिकता’ या विषयावर टिप्पणी. योग्य उदाहरणांसह तुमच्या उत्तराचे समर्थन करा.

International aid’ is an accepted form of helping resource-challenged’ nations. Comment on ‘ethics in contemporary international aid’. Support your answer with suitable examples. (UPSC CSE Mains 2023) आंतरराष्ट्रीय मदत, जेव्हा योग्य प्रकारे केली जाते, तेव्हा अडचणींचा सामना करणाऱ्या देशांना मदत होऊ शकते. तथापि, ही मदत न्याय्य, आदरणीय आणि हानी टाळता येईल अशा प्रकारे दिली जाणे … Read more

नैतिकता या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? तुमचा असा विश्वास आहे का की वैज्ञानिक मानसिकता असलेली व्यक्ती देखील नैतिक आहे? उदाहरणांसह स्पष्ट करा. (10 मार्क) (150 शब्द)

नैतिकता ही तत्त्वज्ञानाची एक शाखा आहे जी योग्य आणि चुकीच्या मानवी कृतींमधील फरक हाताळते. नैतिकता परिस्थितीच्या सक्तीची पर्वा न करता योग्य मानवी वर्तनावर भर देते. नैतिकता म्हणजे मूलभूत मानवी गुणांशी सुसंगत असणे. यात वस्तुनिष्ठ वास्तवाचे गंभीर परीक्षण आणि मानवी वर्तनासाठी शहाणपणाचा वापर समाविष्ट आहे. नैतिकतेचा विषय प्रामाणिकपणा, करुणा, सत्यता, सहानुभूती इत्यादीसारख्या वैश्विक मानवी गुणांच्या प्रकाशात … Read more

“विविधतेतील एकता” हा वाक्प्रचार भारतीय समाजाचे अचूक वर्णन करतो. स्पष्ट करा. (10 मार्क) (150 शब्द)

विविधता म्हणजे विविध जाती, धर्म, भाषा, जाती आणि संस्कृती. एकता म्हणजे एकात्मता. ही एक सामाजिक मानसिक स्थिती आहे. हे एकतेची भावना, आम्ही-नेसची भावना दर्शवते. विविधतेतील एकता म्हणजे “एकरूपतेशिवाय एकता” आणि “विखंडनाविना विविधता”. भारतातील विविधतेचे विविध प्रकार: धार्मिक विविधता: भारतीय लोकसंख्येमध्ये हिंदू (82.41%), मुस्लिम (11.6%), ख्रिश्चन (2.32%), शीख (1.99%), बौद्ध (0.77%) आणि जैन (0.41%) आहेत. हिंदू … Read more

अभ्यासक्रम – मराठी भाषेचा पात्रता पेपर

पेपर -1 (300 गुण) गंभीर चर्चात्मक गद्य वाचण्याची आणि समजून घेण्याची उमेदवारांची क्षमता तपासणे आणि मराठी भाषेत स्पष्टपणे आणि अचूकपणे विचार व्यक्त करणे हा पेपरचा उद्देश आहे.  प्रश्नांची योजना विस्तृतपणे खालीलप्रमाणे असेल: (i) दिलेल्या परिच्छेदांचे आकलन. (ii) सांराश लेखन. (iii) वापर आणि शब्दसंग्रह. (iv) लघु निबंध. (v) इंग्रजीतून मराठीत अनुवाद आणि उलट. हा पेपर पात्रता स्वरूपाचा असेल. या पेपरमध्ये … Read more

Syllabus – QUALIFYING PAPER OF ENGLISH LANGUAGE

पेपर -2 (300 गुण) The aim of the paper is to test the candidates’ ability to read and understand serious discursive prose, and to express ideas clearly and correctly in English language. The pattern of questions would be broadly as follows : (i) Comprehension of given passages. (ii) Precis Writing. (iii) Usage and Vocabulary. (iv) … Read more

अभ्यासक्रम – निबंध

पेपर-3 (250 गुण) निबंधाच्या पेपरमध्ये, उमेदवारांना एकाहून अधिक विषयांवर निबंध लिहिण्याची आवश्यकता असू शकते. त्यांच्या कल्पना सुव्यवस्थित पद्धतीने मांडण्यासाठी आणि संक्षिप्तपणे लिहिण्यासाठी त्यांनी निबंधाच्या विषयावर बारकाईने लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. In Essay Paper, candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the … Read more

अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन १

पेपर-4 (250 गुण) सामान्य अध्ययन:-१ भारतीय वारसा आणि संस्कृती, जगाचा इतिहास आणि भूगोल, समाज  (महाराष्ट्रावर काही प्रमाणात भर ) भारतीय संस्कृती- प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत कला प्रकार, साहित्य आणि स्थापत्यशास्त्राच्या ठळक पैलूंचा समावेश करेल. Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, Literature and Architecture from ancient to modern times. महाराष्ट्रातील संत चळवळीचा विशेष संदर्भ … Read more

अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन 2

सामान्य अध्ययन:-2 शासन, राज्यघटना, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध  (महाराष्ट्रावर काही प्रमाणात भर ) भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना. Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions, and basic structure. केंद्र आणि राज्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या, संघराज्य रचनेशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने, स्थानिक स्तरांपर्यंत अधिकार आणि … Read more