fbpx

अभ्यासक्रम – मराठी भाषेचा पात्रता पेपर

पेपर -1 (300 गुण) गंभीर चर्चात्मक गद्य वाचण्याची आणि समजून घेण्याची उमेदवारांची क्षमता तपासणे आणि मराठी भाषेत स्पष्टपणे आणि अचूकपणे विचार व्यक्त करणे हा पेपरचा उद्देश आहे.  प्रश्नांची योजना विस्तृतपणे खालीलप्रमाणे असेल: (i) दिलेल्या परिच्छेदांचे आकलन. (ii) सांराश लेखन. (iii) वापर आणि शब्दसंग्रह. (iv) लघु निबंध. (v) इंग्रजीतून मराठीत अनुवाद आणि उलट. हा पेपर पात्रता स्वरूपाचा असेल. या पेपरमध्ये … Read more

Syllabus – QUALIFYING PAPER OF ENGLISH LANGUAGE

पेपर -2 (300 गुण) The aim of the paper is to test the candidates’ ability to read and understand serious discursive prose, and to express ideas clearly and correctly in English language. The pattern of questions would be broadly as follows : (i) Comprehension of given passages. (ii) Precis Writing. (iii) Usage and Vocabulary. (iv) … Read more

अभ्यासक्रम – निबंध

पेपर-3 (250 गुण) निबंधाच्या पेपरमध्ये, उमेदवारांना एकाहून अधिक विषयांवर निबंध लिहिण्याची आवश्यकता असू शकते. त्यांच्या कल्पना सुव्यवस्थित पद्धतीने मांडण्यासाठी आणि संक्षिप्तपणे लिहिण्यासाठी त्यांनी निबंधाच्या विषयावर बारकाईने लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. In Essay Paper, candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the … Read more

अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन १

पेपर-4 (250 गुण) सामान्य अध्ययन:-१ भारतीय वारसा आणि संस्कृती, जगाचा इतिहास आणि भूगोल, समाज  (महाराष्ट्रावर काही प्रमाणात भर ) भारतीय संस्कृती- प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत कला प्रकार, साहित्य आणि स्थापत्यशास्त्राच्या ठळक पैलूंचा समावेश करेल. Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, Literature and Architecture from ancient to modern times. महाराष्ट्रातील संत चळवळीचा विशेष संदर्भ … Read more

अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन 2

सामान्य अध्ययन:-2 शासन, राज्यघटना, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध  (महाराष्ट्रावर काही प्रमाणात भर ) भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना. Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions, and basic structure. केंद्र आणि राज्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या, संघराज्य रचनेशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने, स्थानिक स्तरांपर्यंत अधिकार आणि … Read more

अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन 3

सामान्य अध्ययन:- ३ तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास, जैवविविधता, पर्यावरण, सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन (महाराष्ट्रावर काही प्रमाणात भर ) भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजन, संसाधनांचे एकत्रीकरण, वाढ, विकास आणि रोजगाराशी संबंधित समस्या. Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. सर्वसमावेशक वाढ आणि त्यातून उद्भवणारे मुद्दे. Inclusive growth and issues arising from … Read more

अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन ४

सामान्य अध्ययन:- ४ नैतिकता, सचोटी आणि योग्यता या पेपरमध्ये उमेदवारांची सचोटी, सार्वजनिक जीवनातील समंजसपणा, त्याचा समस्या सोडवण्याचा दृष्टिकोन आणि समाजाशी व्यवहार करताना येणाऱ्या विविध समस्या आणि संघर्षांबाबत निर्णय घेण्याबाबत उमेदवारांची वृत्ती आणि दृष्टिकोन तपासण्यासाठी प्रश्नांचा समावेश असेल. प्रश्न हे पैलू निश्चित करण्यासाठी केस स्टडी पद्धतीचा वापर करू शकतात. खालील विस्तृत क्षेत्रे समाविष्ट केली जातील: This paper will include … Read more