fbpx

अभ्यासक्रम – निबंध

पेपर-3 (250 गुण)
निबंधाच्या पेपरमध्ये, उमेदवारांना एकाहून अधिक विषयांवर निबंध लिहिण्याची आवश्यकता असू शकते. त्यांच्या कल्पना सुव्यवस्थित पद्धतीने मांडण्यासाठी आणि संक्षिप्तपणे लिहिण्यासाठी त्यांनी निबंधाच्या विषयावर बारकाईने लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. In Essay Paper, candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in an orderly fashion and to write concisely.

Leave a Comment